Dammlöts föräldraförening

Information: 

 • ställer barnens behov i centrum
 • verkar för ett gott samarbete mellan hem, förskola och skola
 • är ett stöd för föräldrarepresentanter i skolrådet
 • verkar för att skapa en bra föräldragemenskap

 

Aktuellt 

Vår huvudhemsida är numer flyttad till Facebook.
Där har vi lättare att uppdatera och nå fler med aktuell information. Välkommen att gilla och prenumerera på sidan: https://www.facebook.com/DammlotsForaldraforening/

 

En kort tid till uppdaterar vi även denna sida. Aktuellt just nu är

 

Föräldraföreningen tillsammans med

inbuder in till familjedag till reducerat pris för föräldraföreningens medlemmar

söndag 15 maj

Se vidare inbjudan och biljett på vår Facebook-sida. Om du inte kommer åt biljetten kan du kontakta någon i föreningen för en utskrift.

 

 

 

~~~   ~~~ TIDIGARE HÄNDELSER ~~~ ~~~

 

Nästa möte

6 april 2016 - ÅRSMÖTE

Tid: 18.15
Plats: Gustavsbergs förskola, ingång vid parkeringen
Alla våra möten är öppna för medlemmar.
Välkomna!
Just nu ligger vi efter med mötesanteckningarna på hemsidan. Annars ska de hittas under 'Möten och Dokument'

 

16 mars 2016 - Föreläsning med Josefina Tengroth
HUR VI PÅ BÄSTA SÄTT STÄRKER VÅRA BARNS SJÄLVKÄNSLA

Tid: 18.30
Plats: Skälbykyrkan, Runtuna
KOSTNAD: 50 kr (fika ingår)
Medlemmar i Dammlöts föräldraförening går gratis.

Josefina Tengroth, arbetar med coaching, familjehandledning och grupputveckling, men är även en flitigt anlitad föreläsare. Med ett förflutet i svenska boxningslandslaget så har hon lärt sig att prestera som bäst när det gäller, men hon vet också hur det är att helt tappa fotfästet och ta sig tillbaka till en meningsfylld närvaro.


 VÄLKOMNA till en givande kväll!
hälsar
Dammlöts föräldraförening,
Skälbykyrkan,
Runtuna kyrka &
Runtuna IK

 

Ingen anmälan krävs men tacka gärna ja på Facebook-evenemanget:
https://www.facebook.com/events/1261372517225093/
.

 

10 september - torsdag

Första mötet efter sommaruppehållet
Tid: 18.30
Plats: Gustavsbergs förskola, ingång vid parkeringen

 

Efter den 9 juni...

På kommunfullmäktigemötet den 9 juni framförde Åsa Danielsson våra krav och önskemål genom nedan uppskattade anförande, se länk:

 Anförande kommunfullmäktige 9 juni

 

6 juli - måndag

Det har varit lite tyst hos/från oss sedan demonstration och skolavslutning. Vi fick till slut ett något lugnande besked för kommande termin som gör att lärarsituationen i höst kommer att se något så när skaplig ut. Sen behövde vi lite ledigt. MEN - vi har inte gett upp vår kamp. Vi måste även få till så att detta inte upprepar sig termin efter termin. Vi behöver lugn.

 /penna.jpg 

Just nu pågår en namninsamling runtom i kommunen där vi ska samla ihop 4000 namn för att visa politikerna att detta är en av de viktigaste frågorna de fortfarande har att diskutera. Hjälp gärna till - här finns Namnlistan

Och se inbjudan nedan:

Upprop!

Alla människor som njuter av semester och sommarvärme och samtidigt vill fortsätta kämpa för en bättre skolpolitik i Nyköpings kommun:

 

Välkomna till Inneberga gård, Runtuna
(Längs med väg 223)
Lördag 18 juli kl.10-11

Bakgrund: När det stod klart att 22 lärartjänster skulle försvinna i Nyköpings kommun inför ht 2015 gick människor samman med föräldraföreningarnas stöd och började driva en namninsamling. Syftet är att lämna in 4000 namnunderskrifter till kommunen måndag 17 augusti.

Varför?
För att en väl fungerande skola är central för våra barn oavsett var i kommunen deras utbildning sker. Såväl landsbygdsskolor som skolor i tätorten ska ha tillräckliga resurser för att bedriva undervisning. Samtidigt ska lärarkåren känna medborgarnas stöd och få arbetsro så att inte fler läsår avslutas i kaos och med oro för framtiden.

Syfte med träffen på Inneberga: Ni som kommer till Inneberga kan lämna in namnlistor som är ifyllda, hämta nya tomma listor, skriva under eller bara visa ert stöd för barnen, skolan och framtiden. Under en timma kan människor som vill inspirera varandra, få information och ställa frågor.

Välkomna!

Information:

Frågor om Dammlötskolans föräldraförening:
                                 Susanne Jurstedt* - 070-7882502
Frågor om namnlistor: Annica Borg* -     070-4988711
                                 Jan-Erik Hagen* - 070-7760362
Vägbeskrivning: Åsa Ingårda* -       072- 716 38 65
Övriga frågor: Ellinor Svensson - 070- 510 11 52 (Kyrkoherde i Rönö församling)

*) Har barn på Dammlötskolan

 

Länk till inbjudan: Välkommen till inneberga - 18 juli

Länk till insamlingslista: Namnlista

 

 

 9 juni - tisdag

Igår bjöd kommunen till presskonferens där man meddelade att man tog tillbaka sparkraven för 2015 och sa att kravet på en budget i balans gäller från och med 2016 vad det gäller skolorna i Nyköping. Dessutom utlovades 4 nya miljoner till de skolor som drabbats mest av snedvridningen då man tilldelar pengar till skolorna, däribland finns Dammlötskolan. Vad det innebär mer exakt vet vi inte just nu - och det vill vi förståss förstå innan vi ropar tack och heja!

Läs pressmeddelandet på kommunens hemsida: http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/2015/Skolans-budget-i-balans-under-2016/

Sveriges Radio P4 Sörmland hade detta reportage efter presskonferensen: http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/2015/Skolans-budget-i-balans-under-2016/ 

Idag genomfördes demonstrationen som Nyköpings lärarförbund anordnade i centrala Nyköping. Enligt SVT var det ca 400 deltagare - jätteroligt att se så bra uppslutning.

En uppmaning från Åsa, vår ordförande, på mötet var att inte sitta still och bara tycka. Det är allas vårt ansvar att göra vår röst hörd. Det du tänker eller samtalar om vid köksbordet eller på arbetsplatsen eller är orolig över - skriv ner det och gör politikerna medvetna. De vet inte allt och fattar därför fel beslut ibland. Mailadresser hittar du bland annat längre ner på sidan.

Titta gärna på dessa klipp för att få dig en uppfattning om manifestationen:

SN-TV: http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3235473

SVT Play Sörmlandsnytt: http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svtplay.se%2Fvideo%2F3009610%2Fsormland%2Fsormland-9-6-18-30&h=bAQHfCGdL&=1 

 

Utöver detta har vi även fått ett svar på vårt öppna brev till Urban Granström. Men om det är ett svar på våra frågor är vi inte så säkra på - det här brevet behöver nog tolkas en del först. Bedöm själva:

Här är vårt öppna brev insänt den 23 maj (se även text nedan): Öppet brev till Urban Granström

Och här är svaret daterat 8 juni:

~~~~~~~

Till Dammlöts Föräldraförening med flera 
 
Tack för ert mail, som jag självklart läst, daterat 23 maj. Svaret har dröjt för det är många föräldrar som hört av sig och som önskar få uttrycka tankar och ställer frågor.
 
Ni beskriver en oro för hur det kommer att bli när skolan nu planerar att minska kostnaderna för att kunna klara av att hålla budget. Den oron kan jag förstå. Samtidigt så måste vi acceptera att det inte finns hur mycket skattepengar som helst att ge till skolan. 
 
Visst finns det en del oklarheter kring hur resurserna fördelas mellan olika skolor, kopplad till olika potter som grundbelopp, Salsa- och tilläggsbelopp. Vi kommer att  se över detta och se till att göra justeringar inför kommande budgetår. Den externa utredning som nu startar kommer att granska också detta och, hoppas jag, beskriva de eventuella problem och skevheter som bör rättas till. Under tiden förs en dialog med divisionen Barn utbildning och kultur för att se på vilket sätt som vi kan klara av att både bedriva en fullgod verksamhet och samtidigt klara av de ekonomiska målen som är fastlagda.
 
Det finns många olika aspekter och beskrivningar av det som sker just nu inom den kommunala skolan i Nyköping och då speciellt på Dammlötskolan. Jag väljer att sammanfattat svara på dessa i detta mail, samtidigt som jag vet att Kent Pettersson också fått liknande mail som han besvarat. Kent har också varit  på besök vid flera av skolorna i Nyköpings kommun. 
 
Jag är den första att hålla med om att det är en svår avvägning mellan ekonomi och skollagens högt ställda krav på skolan att alla elever ska lyckas nå goda resultat i skolan. Jag vet också att det inte finns ett enkelt samband mellan de resurser som satsas i skolan och de resultat som nås. Vad gäller resurser och resultat i de kommunala skolorna så är resultaten i nivå med många andra kommuners, ligger ungefär i mitten av en rangordning av landets alla kommuner. Samtidigt så har skolan förbrukat mer resurser än vad som har budgeterats, så har det varit under flera års tid, så detta är inget nytt problem. De resurser som skolan totalt har kostat Nyköping är i jämförelse med andra kommuner över genomsnittet i landet, och för jämförbara kommuner. 
 
Med de krav som nu uttalats om att följa budget 2015, det vill säga den av kommunfullmäktige och Barn- och Ungdomsnämnden beslutade budgeten för skolverksamheten, innebär den aktuella justeringen ekonomiskt att Nyköpings skolor hamnar på en resursnivå som motsvarar genomsnittet i landet. Med detta som bakgrund så kan jag inte dela bilden av att Nyköpings skolor inte ska kunna klara av att leva upp till skollagens krav. 
 
Jag tror på att skolans personal och ledning är professionell nog att klara skolans uppdrag.  
 
Vänliga hälsningar
Urban Granström

~~~~~~~

Vår kamp går vidare - vi har fortfarande inga klara svar och känner oss inte trygga!

 

 

 

2 juni - tisdag

Nu är det 10 dagar kvar till sommarlovet startar. Det är kort tid kvar för våra politiker och tjänstemän att ge oss svar - men de har haft lång tid på sig! Vad väntar de på?!

Tryck på du också - ring dem! Maila dem! Här är namn och mailadresser till de vi har varit i kontakt med:

Urban Granström (s)
- kommunalråd, ordf i Kommunstyrelsen (KS)
urban.granstrom@nykoping.se 
Malin Hagerström (mp)
- kommunalråd, vice ordf i KS 
malin.hagerstrom@nykoping.se 
Niklas Franzén (v)
- kommunalråd 
 niklas.franzen@nykoping.se
Kent Pettersson (s)
- ordförande i barn- och ungdomsnämnden samt med i KS 
 kent.pettersson.1@nykoping.se
Julia Zetterstrand
- divisionschef för skolan 
 julia.zetterstrand@nykoping.se
Anci Stierna
- utbildningschef för skolan 1-9 
 anci.stierna@nykoping.se
Erik Carlgren
- kommundirektör
 erik.carlgren@nykoping.se
Eller ring till kommunens växel - 0155-24 80 00 - och be att få prata med dem.
Sen ses vi vid demonstrationen på tisdag 9 juni (se nedan)

 

30 maj - lördag

Ännu inga svar - fortsatt många frågetecken och oro.
På tisdag 9 juni anordnar lärarförbundet en stor demonstration i Nyköping under parollen "Skolan måste få kosta!" där man hoppas på väldigt många deltagare. Där kommer även vi finnas med förståss. Har du möjlighet så gå dit - ju fler vi blir desto bättre hörs vi!

Datum: 9 juni
Tid: 17.15
Plats: Teaterparken i Nyköping

Se inbjudan och fler detaljer på Facebook: https://www.facebook.com/events/676889995788199/

 
Artikel i SN 150530 - Klicka för större bild

Länk till artikel i SN : http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3210944

 

Läs även reportaget som SN gjort där de undersökt hur och varför de små skolorna som Dammlöt med flera i kommunen drabbas just i år. Enligt artikeln, vilket rimmar med de svar vi fått vid våra kontakter med politiker och tjänstemän, beror behovet av neddragningar i de små skolorna på ett nytt fördelningssystem av skolpengen. En ändring som skulle göra det bättre för alla men som slagit tvärtom för oss. Det är förståss inte acceptabelt och en justering måste förståss göras NU anser vi. Det finns inget att vänta på!
Vi vill låta våra barn gå på sommarlov i lugn och ro och låta dem veta att de har en trygg och lärande skola med friska och glada lärare till varje klass även efter lovet.

Läs artikeln "22 tjänster hotas för skolorna" här: http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3207893
(i tabellen har de missat Dammlötskolans neddragning med 3 lärare vilket poängteras i artikeln "Hur ska vi orka" på lördagen)

 

Ytterligare artiklar och insändare i SN under veckan från oss eller rörande skolkrisen är följande:

"Ta ansvar för skolan"


"Hur ska vi orka":  http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3211258

 Vi har även fått presentationen som rektor Carolina Nilsson visade på mötet i Dammlötskolan den 19 maj:
Bildspel 19 maj 2015

 

     

 

25 maj - måndag

Ytterligare en artikel i SN - idag om den uppvaktning vi gjorde av Urban Granström i lördags då vi lämnade vårt öppna brev till honom (går att läsa nedan). Se artikeln nedan via klickbar bild eller länk till artikeln i SN.

Vad gör vi nu då? Först och främst vill vi betona att vi trots allt har fått positiva indikationer på att man är villig att göra något åt situationen - man vill lösa den orimliga situation som vi har hamnat i. Det vi fortfarande inte har fått svar på är NÄR vi kan få svarer.

Vad vi kan göra nu är att höra av oss och be om svar! Och det räcker inte med att föräldraföreningen gör det - gör det du med! Per mail eller telefon till de ansvariga. Vi återkommer med kontaktuppgifter här!

Artikel i SN: http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3196075

 

 

 

23 maj - lördag

Idag var det öppet hus i Nyköpings stadshus där politiker skulle finnas på plats för att svara på frågor kopplade till temat "Nyköping växer" - bostäder, kommunikation och skolor. Passade oss utmärkt! Vår förhoppning var att kunna överlämna ett öppet brev personligen till Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, denna dag. Aktionen var samordnad med ytterligare några landsortsskolor i kommunen med liknande problem som vi nu drabbats av; Svalst, Ålberga och Sjösa.

Kvart över 12 klev Urban ut från stadshuset på väg till ett annat möte och då fångades han upp av vår delegation på ca 20-25 personer. Vi fick möjlighet att i korta ordalag framföra vad vi ville samt överlämna våra Öppna brev personligen till honom – fyra stycken, ett från varje skola.

Nu väntar vi – men inte så många dagar(!) – på en reaktion och ett svar från honom.

Så här lyder det öppna brevet:

Öppet brev till Urban Granström

URBAN GRANSTRÖM – Kommunstyrelsens ordförande och ytterst ansvarig politiker i Nyköpings kommun NU KRÄVER VI ÅTGÄRDER!

19 maj kl 19 hölls stormöte i Dammlötskola med anledning av den situation som uppstått.

Med oss hade vi två viktiga konstateranden ifrån senaste mötet för Barn- och ungdomsnämnden:

 • Ansvarig utbildningschef tydliggjorde att grundbemanningen på Dammlötskola inte var rimlig och heller inte acceptabel.
 • Nämndens ordförande konstaterade att utifrån den informationen så är läget oacceptabelt och att ansvarig utbildningschef måste gå tillbaka till produktionen och helt enkelt begära en ekonomi som möjliggör en rimlig grundbemanning.

Efter stormötet som samlade ca 100 personer kan vi konstatera:

 • Nämndens ordförande säger att inför nästa internöverenskommelse skall det tydliggöras att skolan skall kunna utgå ifrån en acceptabel grundbemanning.
 • Ansvarig utbildningschef menade att hon ville genomföra förändringar i nuvarande struktur som garanterar en bra grundbemanning.
 • De båda var villiga att se över i vilken mån åtgärder kan vidtas nu. Utbildningschefen hänvisade till den konsekvensbedömning som är sammanställd ifrån alla skolor och att den ligger till grund för att kunna gå till kommunstyrelsen och begära extra åtgärder.
 • Andre vice kommunstyrelse ordförande menade att det var helt upp till nämnden och produktionen att lösa detta och att kommunstyrelsen inte tänker skjuta till extra medel. Budget är lagd och den skall följas. Samtidigt som hon konstaterade att en utredning nu är beslutad om och att den har som uppgift att bla se var de ekonomiska läckagen finns.
 • Åhörarna konstaterade att en skola som Dammlöt som hållit sin budget nu blir hårt bestraffad och att det inte är acceptabelt. En idag bra skola kommer att bli en dålig skola om inte ansvariga politiker gör något nu.

FAKTUM KVARSTÅR – Rektor menar att hon utifrån den ekonomi som skolan nu har att utgå ifrån inför skolstart i höst, inte kan garantera vare sig trygghet, säkerhet eller en utbildning med god kvalité.

Vi som var på stormötet och som bor i bygden kräver att Dammlötskolan ska ha en grundbemanning som säkerställer en klasslärare i varje klass. Idag har skolan en bemanning med 8 lärare, som är föreslagen att bli 4 lärare till hösten. Extra pedagoger för de barn som har särskilda behov är idag 230%, men kommer att ligga på 100% med föreslagna besparingar. Det är orimliga nedskärningar!

I slutet av mötet reser sig en lärare upp som arbetat inom skolan i 40 år. Han säger att han aldrig varit med om något liknande. Han uttryckte en väldig oro för hur han och hans kollegor skall kunna genomföra sitt uppdrag. Vi har en skyldighet att ge lärare och elever en god möjlighet till att garantera trygghet, säkerhet och utbildning med kvalité. Det kan inte skolan nu. Lärare slutar, lärare blir sjuka och det kommer i förlängningen bli väldigt dyrt för vår kommun. De som betalar det högsta priset är våra barn. Vi boende här ute i bygden ställer er styrande politiker (S, Mp, V)ansvariga för detta. Därför kräver vi åtgärder från er Nu!

 

20 maj

Gårdagens möte blev välbesökt och många fick en chans att ställa sina frågor. Men vi saknar fortfarande svar som gör oss lugna inför framtiden - både på kort och lång sikt.

Nedan dagens artikel i SN som sammanfattar kvällen till viss del. Vi återkommer med fler egna reflektioner och hur vi nu måste gå vidare i vår kamp.

 

 Fullsatt

 

 

 

11 maj

Välkommen på informations- och frågemöte  

 i skolans gympasal

tisdag 19 maj kl 19:00

angående de föreslagna neddragningarna på Dammlötskolan i höst.

 Ansvarig utbildningschef konstaterar att grundbemanningen inte är acceptabel. Barn och ungdomsnämndens ordförande säger att det är oacceptabelt.

 Nu vill vi ha svar !

Vad kommer de styrande att göra för att lösa detta?

Vi har bjudit in ytterst ansvariga politiker och tjänstemän som vi kräver ska ge oss svar på de frågor som fortfarande är oklara.

Klass 5 kommer att sälja fika.

Välkomna!

 
Här hittar du inbjudan som skickats ut:
Informationsmöte Dammlötskolan 19 maj

9 maj

Vi har fått en del snabba, korta svar från Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Kent Pettersson på de frågor vi skickade in innan mötet i tisdags. Ni hittar frågorna och svaren i dokumentet nedan.

Frågor och svar från BUN 150505 

eller på följande sida (vid problem att nå länken ovan): BUN frågor och svar

Tyvärr ger det oss inte svar på hur den akuta frågan till nästa termin ska lösas och vi ger oss INTE förrän vi har fått lugnande besked om konkreta lösningar så att vi får en bra och trygg skola även nästa termin och i framtiden. Eventuellt blir det ett större möte i skolan den 19:e maj då vi bjuder in politiker och skolpersonal för att ge oss de svar vi saknar. Vi jobbar med planerna och en eventuell inbjudan. Håll utkik här på hemsidan vad som händer. 

 

6 maj 2015

Även idag hittar vi en artikel i SN som påvisar engagemanget i bygden. Totalt var det 35-40 föräldrar och andra intressenter från Dammlötskolan och bygden på plats och de fick bra gehör för de frågor man skickat in i förväg. En förståelse för att detta inte ser bra ut och att något måste göras tyckte man att man fick efter mötet men inga riktigt klara svar. Just nu funderar vi på vad nästa steg borde vara för att få dessa svar också.

Läs artikeln här:

 

 

5 maj 2015

Mötet med Barn- och ungdomsnämnden idag besöktes av ca 15 föräldrar och andra intressenter från Dammlöt/Runtuna

Se artikel i SN: http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3153416 

 

4 maj 2015

OBS! Skol-och utbildningsnämndens nämndmöte är kl 13.30 tisdagen den 5 maj, i Stadshuset, B-­salen.

 

3 maj 2015

Nu hörs våra protester från bygden längre än denna sida. Detta var infört i SN den 2 maj.

 

Glöm inte att gå på Skol- och utbildningsnämndens möte den 5 maj kl 13.30 om du kan.
Har du några specifika frågor du vill ställa till politikerna på detta möte kan dessa frågor skickas till Åsa Danielsson (asad@telia.com) för sammanställning och vidarebefordran till ordförande för förberedelse innan mötet.
 

28 april 2015

Nu är det allvar! Hotas skolans framtid?

Se nedan info från skolan och föräldraföreningens reaktion.
Nu behöver vi varandra och både enskilda och gemensamma reaktioner! Håll dig uppdaterad genom denna hemsida.

Den 27 april fick alla föräldrar till barn i Dammlötskolan ett mail från skolans rektor - se innehåll här: foraldrabrev_april_2015.doc

 

Nedan skrivelse har nu gått ut till alla föräldrar i skolans och på förskolan samt till andra organisationer och intressenter i vår närhet:

Dammlötskolans framtid på spel!?

Att det råder oreda både inom grundskolans organisation och ekonomi känner nog de flesta av oss till. Likaså att våra styrande politiker inte har en samstämmig syn på hur skolan ska utformas. Att skolan i Nyköpings kommun står inför stora nedskärningar kan vi läsa om nästintill dagligen i lokalmedia.
Att dessa besparingar kan komma att innebära sådana dramatiska försämringar för Dammlötskolan, som vi fick presenterat i gårkväll på skolrådet, var vi nog få som kunde ana! Rektor Caroline har genom ett mailutskick till alla elevers vårdnadshavare kortfattat förklarat hur detta slår mot skolans personal och dess elever – våra barn. Det finns inget i mailet som kan ses med positiva ögon om man har barn som går på Dammlötskolan!
 
Vad vill vi göra åt detta? Vad kan vi göra åt detta?
 
Som ett första steg föreslår vi att så många som möjligt närvarar på Skol-och utbildningsnämndens nämndmöte tisdagen den 5 maj kl 13.30, i Stadshuset, B-­salen. Där kommer bland annat skolorganisation och besparingar inom skolan att behandlas. Syftet med att vara på plats är dels att få information men även att ställa frågor – och kräva svar -­ av våra folkvalda politiker. Högt uppsatta tjänstemän inom skolan kommer också att delta.
Det är av yttersta vikt att vi föräldrar, och även andra vuxna i bygden, reagerar och inte bara står passiva medan våra styrande utarmar vår bygd! Det är viktigt att vi tillsammans gör våra röster hörda! Detta kan inte ett fåtal av oss strida mot; det krävs att vi går samman många för att visa vad vi går för och att vi menar allvar.
 
Ett andra steg som vi för stunden tänker, är att hålla ett stormöte där vi även kallar politiker och tjänstemän att delta, för att få dem att stå till svars för sina planer med Dammlöt och för att i mer detalj diskutera vilka konsekvenser detta leder till för våra barn och alla vi som bor här.
 
Har du synpunkter och idéer om hur vi bäst strider för vårt Dammlöt? Eller har du frågor till nämnden om du inte kan närvara den 5 maj? Hör då av dig till någon i föräldraföreningens styrelse. Håll även utkik efter mer info kring denna fråga på föräldraföreningens hemsida.
 
Med hopp om en stor gemensam ansträngning för att kämpa för våra barn och deras rätt till bra utbildning här – i närheten där de bor, dvs på Dammlötskolan, mitt i den sörmländska landsbygden!
 
/ Styrelsen i Dammlöts föräldraförening genom Åsa Danielsson (ordförande)

 

Nästa möte

Återkommer

Tid: 18.30
Plats: Gustavsbergs förskola, ingång vid parkeringen
Alla våra möten är öppna för medlemmar.
Välkomna!
Se även föregående mötesanteckningar under 'Möten och Dokument'

 

I samarbete med RIK och Skälbykyrkan

Fritidsgårdsfredag fortfarande på sparlåga!

 
Vuxna saknas

Under förra termin gick fritidsgården på sparlåga. Om och när vi ska köra igång igen är fortfarande oklart. Håll utkik på anslagstavlor och på vår hemsida.

Den främsta anledningen till ”nedskärningen” är att antalet vuxna som medverkar dessa kvällar har minskat. De som alltid ställer upp känner att nu får andra vuxna också visa intresse och ställa upp om det ska bli någon fortsättning. Trots efterlysning av föräldrahjälp (i bla våra protokoll men även på denna sida) så har responsen uteblivit. Nedskärningen känns väldigt trist särskilt med tanke på att antalet barn ökat rejält sista året.

Kan du som vuxen vara med vid något tillfälle? Hör av dig omgående till någon av oss i styrelsen!

Välkommen som vuxen så kan vi sätta fart igen!

.

Den 20 nov -14 hade vi ett gripande och väldigt välbesökt föredrag i skolan:

En ovälkommen gäst flyttar in - ett föredrag om droger

 
Tack Karin Ekhoff, ordförande i AMD:s lokala förening i Nyköping (AMD=anhöriga mot droger) för att du delade med dig av dina erfarenheter och din kunskap. Vi fick höra en gripande berättelse ur verkliga livet och hur det är möjligt att som anhörig gå vidare trots missbrukarens val.
 
Viktiga kom-ihåg som vi tar med oss;
- Våga fråga! Gå inte och misstänk - fråga! Nu!!
- Var obekväm!
- Skapa nätverk!

Nedan följer några länkar som Karin rekommenderade om man vill läsa mer:

www.can.se
www.drogsmart.com
www.droginformation.nu
www.drogfritt.nu
www.drugnews.nu
www.drogupplysningen.se

Dessutom finns följande sidor att söka information och stöd på:
www.starkanhorig.se (Karins egen hemsida)
Ett drogfritt Sverige
AMD, anhörig mot droger
Stoppa knarket nu (Västerrås)

 

Ta hand om er och varandra! Våga!!