Om Foräldraföreningen

Dammlöts föräldraförening

  • ställer barnens behov i centrum
  • verkar för ett gott samarbete mellan hem, förskola och skola
  • är ett stöd för föräldrarepresentanter i skolrådet
  • verkar för att skapa en bra föräldragemenskap

Dammlöts Föräldraförening arbetar ideellt med aktuella frågor, teman och aktiviteter som rör barn och föräldrar vid såväl Dammlötskolan som Gustavsbergs förskola. Föräldraföreningen verkar även för att få en bra övergång mellan förskola och skola samt en bra föräldragemenskap i området. Nu behöver vi ditt stöd för att kunna vara en stark och aktiv förening som kan genomföra bra aktiviteter även under läsåret 2014/2015!

Välkommen Du också!

Alla föräldrar och vårdnadshavare till barn vid Dammlötskolan samt Gustavsbergs förskola är varmt välkomna som medlemmar i Dammlöts Föräldraförening! Vårt PG-nummer är: 38 53 93-4

Se gärna mer info om oss i vår folder. Folder 14/15